Menu

Privacy verklaring

Privacy Verklaring Be Mobile B.V.

Be Mobile verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, in verband met theorie- en praktijkexamen voor het autorijbewijs B en van bezoekers van haar eigen website. Be Mobile vindt het van belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Be Mobile voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring is te lezen hoe Be Mobile dat doet.

 

Contactgegevens

Be Mobile B.V. (Kamer van Koophandel 62332449)

Bezoekadres:

Ouderkerklaan 1

1185 AB  Amstelveen

Postadres:

Postbus 270

1180 AG  Amstelveen

Telefoon:

020 – 645 80 61

Email:

info@bemobile.nl

 

Welke gegevens voor welke doeleinden

Be Mobile vraagt niet meer gegevens van leerlingen (en in het geval leerlingen jonger zijn dan 16 jaar van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de leerling draagt) in verband met theorie- en praktijkexamen voor het autorijbewijs B en van bezoekers van haar eigen website, dan nodig voor het kunnen opleiden tot het behalen van het theorie en praktijkexamen autorijbewijs B.

 

Naam, adres en telefoongegevens die vrijblijvend op de eigen website van Be Mobile (www.bemobile.nl) worden achtergelaten zullen alleen gebruikt worden om met u te communiceren. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of voor het toesturen van informatie.

De verwerking van persoonsgegevens door Be Mobile gebeurt op de hierboven omschreven manier en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen of is gebaseerd op uw toestemming.  In geval leerlingen jonger zijn dan 16 jaar, is toestemming of machtiging tot toestemming van een persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt nodig. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Delen van gegevens met derden

Be Mobile deelt geen persoonsgegevens met derden of als zij daartoe wettelijk verplicht is. De site van Be Mobile kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Be Mobile draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor hoe die partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

 


 

Passend beveiligd en niet langer bewaard dan nodig

Be Mobile heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd, alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang.


Be Mobile bewaart persoonsgegevens van leerlingen niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen zolang nodig is om de gevraagde diensten te leveren, tenzij gegevens wettelijk verplicht langer moeten worden bewaard.

 

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Be Mobile streeft ernaar om binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

 

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens dat kunt u contact opnemen met Be Mobile op het adres, telefoonnummer of emailadres zoals hiervoor vermeld. Als Be Mobile de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Wijzigingen

Be Mobile behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van Be Mobile.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: administratie@bemobile.nl